ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH PRZY BUDOWIE KŁADKI NAD RZEKĄ MROGĄ W WALEWICACH

 

  1. Zamawiający:

KUTNOWSKA HODOWLA BURAKA CUKROWEGO SP. Z O.O.

  1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest budowa kładki nad rzeką Mrogą w Walewicach według poniższych parametrów:

- obciążenie tumem pieszych o wartości 4,0 kN/m²

- długość obiektu: 14,70 m

- rozpiętość teoretyczna przęsła: 14,40 m

- szerokość całkowita obiektu: 3,0 m

- szerokość użytkowa pomostu: 2,00 m

- rzędna dna w osi obiektu: 96,50 m

- wyniosłość łuku: 0,8 m

- skarpy umocnione narzutem kamiennym na szer obiektu z obu stron

Na obiekcie lokalizuje się:

-ciąg pieszy o szer. 2,0 m

-urządzenia bezpieczeństwa ruchu w postaci balustrady stalowej

 

  1. Dokumenty projektowe do wglądu w budynku biura KHBC Sp. z o.o. w Walewicach 38, Bielawy 99-423.
  2. Osoby do kontaktu: Krzysztof Bilski tel. 695 195 013 Zbigniew Kapanowski tel. 572 326 594
  3. Oferty należy składać mailowo na adres: walewice@khbc.pl
  4. Termin składania ofert upływa w dniu 8 września 2020 r. o godz.14.00

 

Wpis w kategorii: Aktualności
Chcesz wiedzieć więcej?
Skontaktuj się z nami!
:
:
: