Ogłoszenie o naborze na stanowisko Głównej Księgowej

Stadnina Koni Walewice Spółka z o.o. ogłasza nabór na stanowisko Głównego Księgowego

Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę.

Niezbędne wymagania:

- wykształcenie wyższe ( finanse, rachunkowość, ekonomia)  i dwuletni staż pracy lub wykształcenie  średnie ekonomiczne i dziesięć lata stażu w księgowości

- doświadczenie w prowadzeniu księgowości przedsiębiorstwa rolniczego

- znajomość zagadnień księgowych i przepisów podatkowych z zakresu działalności Spółki Skarbu Państwa

- dyspozycyjność

Zakres obowiązków;

-  prowadzenie ksiąg handlowych Spółki

- sporządzanie sprawozdawczości wewnętrznej i zewnętrznej na potrzeby Zarządu, US, GUS oraz wniosków bankowych,

- przygotowywanie miesięcznych raportów dla Zarządu ( bilans, rachunek zysków i strat, inwestycje)  

- nadzór i weryfikacja poprawności danych w systemie księgowym, zatwierdzanie prawidłowości rozliczeń kosztowych Spółki.

- przygotowywanie budżetów i kontrola ich realizacji,

- organizacja pracy działu księgowości i nadzór nad realizacją finansowej działalności Spółki,

Wymagane dokumenty

- CV

- List motywacyjny

- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

Aplikacje na w/w stanowisko  prosimy kierować na e-maila: sekretariat@stadninawalewice.pl lub kadry@stadninawalewice.pl

Wpis w kategorii: Praca
Chcesz wiedzieć więcej?
Skontaktuj się z nami!
:
:
: