Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy - zootechnik

Stadnina Koni Walewice Spółka z o.o. ogłasza nabór na stanowisko zootechnika.

Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę.

Niezbędne wymagania:

- wykształcenie kierunkowe

- doświadczenie w przedsiębiorstwie rolniczym

- bardzo dobra organizacja pracy

- zdolności organizacyjne

- umiejętność obsługi komputera

- dyspozycyjność

- prawo jazdy kategorii B

Zakres obowiązków:

-  stały i bezpośredni nadzór nad działem hodowli bydła

- stały nadzór nad zdrowotnością, żywieniem i obsługą zwierząt

- prowadzenie rozrodu zwierząt

- zamawianie i gospodarka paszami

- nadzór produkcji mleka

- organizacja profilaktyki i pierwsza pomoc weterynaryjna

- systematyczne prowadzenie dokumentacji hodowlanej oraz dokumentacji związanej
z obrotem zwierząt

- prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników

Wymagane dokumenty:

- CV

- list motywacyjny

- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.

Aplikacje na w/w stanowisko  prosimy kierować do dnia 15 lipca na adres: sekretariat@stadninawalewice.pl

Wpis w kategorii: Praca
Chcesz wiedzieć więcej?
Skontaktuj się z nami!
:
:
: