Oferta pracy - ZOOTECHNIK

Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego Sp. z o. o. Stadnina Koni Walewice ogłasza nabór na stanowisko zootechnika.

Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę.

Niezbędne wymagania:

- wykształcenie kierunkowe,

- doświadczenie w przedsiębiorstwie rolniczym,

- bardzo dobra organizacja pracy,

- zdolności organizacyjne,

- umiejętność obsługi komputera,

- dyspozycyjność,

- prawo jazdy kategorii B.

Zakres obowiązków:

-  stały i bezpośredni nadzór nad działem hodowli bydła,

- stały nadzór nad zdrowotnością, żywieniem i obsługą zwierząt,

- prowadzenie rozrodu zwierząt,

- zamawianie i gospodarka paszami,

- organizacja profilaktyki i pierwsza pomoc weterynaryjna,

- systematyczne prowadzenie dokumentacji hodowlanej oraz dokumentacji związanej 
z obrotem zwierząt,

- prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników.

Wymagane dokumenty:

- CV,

- list motywacyjny,

- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.

Aplikacje na w/w stanowisko prosimy kierować do 31 lipca 2020 roku do godziny 11:00 na adres mailowy: walewice@khbc.pl bądź osobiście w siedzibie Spółki w Walewicach

Prosimy o dopisanie klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)

 

Wpis w kategorii: Praca
Chcesz wiedzieć więcej?
Skontaktuj się z nami!
:
:
: