Zamawiający: Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty cenowej na zakup komputera pełniącego funkcję serwera oraz zakup telewizorów komercyjnych w ilości 30 sztuk zintegrowanych z systemem zarządzania treścią dotyczącą usługi hotelowej oferowanej w Pałacu w Walewicach – oddziale SK Walewice KHBC

Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego Sp. z o.o. Stadnina Koni Walewice ogłasza publiczny przetarg ofertowy na sprzedaż koni.

Przetarg odbędzie się dnia UWAGA! ZMIANA TERMINU 12 stycznia 2022 r w Walewicach (środa)

o godzinie 11°°.

Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego Sp. z o.o. informuje o ogłoszeniu przetargu prowadzonego w trybie art. 70 1 kodeksu cywilnego na:

sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych położonych we wsi Sobota,
w obrębie ewidencyjnym nr 0034 Walewice, w gminie Bielawy w powiecie łowickim,
w województwie łódzkim, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 548, 549
i 554/1 o łącznej powierzchni 5,4891 ha, będących własnością Spółki, dla których Sąd Rejonowy w Łowiczu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą
nr LD1O/00021400/3

Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego Sp. z o.o. Stadnina Koni Walewice ogłasza publiczny przetarg ofertowy na sprzedaż koni.

Przetarg odbędzie się dnia 09 grudnia 2021r w Walewicach, o godzinie 11°°.

Do przetargu jest wystawionych 12 koni wraz z krótkim opisem, fotografią i ceną wywoławczą.

Zapraszamy firmy do składania ofert na wynajęcie powierzchni pod stoiska handlowo - usługowe podczas ZAWODÓW WKKW, które odbędą się w dniach 17-18 lipca 2021 roku w Walewicach.

Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na świadczenie usług pralniczych (obrusy, pościele, ręczniki) dla hotelu i restauracji mieszczącej się w Pałacu w Walewicach od 15 marca 2021 r. do 15 marca 2022 r.

Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert dot. zakupu 2 szt. kompletnego filtra bębnowego - mikrosita o powierzchni filtracji min. 2,7 m2 do max. 3,5 m2 każdy, wyposażonych w pompę do spryskiwacza i elektryczny napęd.
Oferty należy składać drogą mailową do dnia 1 lutego 2021 r. na adres mailowy: walewice@khbc.pl lub m.anasik@khbc.pl
Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 693-203-244.

Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert dot. zakupu ładowarki teleskopowej o parametrach: minimalna długość ramienia 7 m, minimalna moc silnika 70 KM. Oferty należy składać drogą mailową do dnia 21 września 2020 r. na adres mailowy: walewice@khbc.pl Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 693-203-244.

I Ogłoszeniodawca:

Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego Sp. z o.o.

Straszków 12, 62-650 Kłodawa

II Informacje ogólne:

 1. Ogłoszeniodawca nie stosuje przy zamówieniu przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.
 2. Ogłoszeniodawca zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dalszych negocjacji
  z wybranymi oferentami, unieważnienia zapytania i nie dokonania wyboru bez podania przyczyn .
 3. Ogłoszeniodawca nie udziela informacji na temat przebiegu postępowania.
 4. Wybrany oferent zostanie poinformowany o zakończeniu postępowania.

5. Oferenci mają możliwość zapoznania się przedmiotem zapytania po uprzednim uzgodnieniu terminu
- sekretariat 607 203 155.

6. Ogłoszenie nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 KC

Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego Sp. z o.o. Stadnina Koni Walewice zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi zbioru kukurydzy na kiszonkę z powierzchni ok. 30 ha.

Usługa obejmuje koszenie sieczkarnią samojezdną z paliwem zamawiającego w gospodarstwie Goślub gmina Piątek.

OGŁOSZENIE

Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego Sp. z o.o. Stadnina Koni Walewice ogłasza publiczny przetarg ofertowy na sprzedaż koni rasy małopolskiej.

Przetarg odbędzie się w dniu 23 czerwca 2020r w Walewicach o godzinie 11°°.

Do przetargu jest wystawionych 18 koni wraz z krótkim opisem, fotografią i ceną wywoławczą.

Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego Sp. z o.o. Stadnina Koni Walewice zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie remontu

i modernizacji dwóch silosów do składowania zboża i rzepaku o pojemności 750 i 500 ton

OGŁOSZENIE

Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego Sp. z o.o. Stadnina Koni Walewice ogłasza publiczny przetarg ofertowy na sprzedaż koni rasy małopolskiej.

Przetarg odbędzie się w dniu 23 czerwca 2020r w Walewicach

o godzinie 11°°.

Do przetargu jest wystawionych 18 koni wraz z krótkim opisem, fotografią i ceną wywoławczą.

Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wykonanie przeglądu oraz remontu instalacji odgromowej.

Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na zakup stada jałówek rasy holsztyńsko-fryzyjskiej.

Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na świadczenie usług pralniczych (obrusy, pościele, ręczniki) dla hotelu i restauracji mieszczącej się w Pałacu w Walewicach od 1 kwietnia 2020 r. do 1 kwietnia 2021 r.

Zapraszamy do składania ofert na zakup buhajów rzeźnych limousine. W sprawie kontaktować można się mailowo m.anasik@khbc.pl lub telefonicznie 693 203 244. Oferty należy składać do 6 lutego 2020 r.

Zapraszamy firmy do składania ofert na wynajęcie powierzchni pod stoiska handlowo - usługowe podczas Dożynek Wojewódzkich, które odbędą się 25 sierpnia w Walewicach.

Stadnina Koni Walewice Sp. z o.o. ogłasza III przetarg ofertowy na sprzedaż ciągników, maszyn i urządzeń rolniczych będących własnością Spółki:

 1. Sprzedawca: Stadniny Koni Walewice Sp. z o.o. Walewice 99-423 Bielawy, kapitał zakładowy 5 054 500 PLN Numer konta: 62 1540 1245 2056 5097 1977 00012.
 2. Miejsce przetargu: Stadniny Koni Walewice Sp. z o.o. Walewice 99-423 Bielawy – Budynek Zarządu Spółki.
 3. Przedmioty przetargu można oglądać w Stadninie Koni Walewice Sp. z o.o. w dniach 28.05.2019 - 11.06.2019 w godz. 08:00 -14:00 Tel. 693 203 244

Plan połączenia Kutnowskiej Hodowli Buraka Cukrowego sp. z o.o. z siedziba w Straszkowie jako spółki przejmującej oraz Stadniny Koni Walewice Sp. z o.o. jako spółki przejmowanej

Stadnina Koni Walewice Spółka z o.o. zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi siewu kukurydzy siewnikiem punktowym z podsiewaczem nawozu na powierzchni ok. 400 ha.

Stadnina Koni w Walewicach Sp. z o.o. ogłasza publiczny przetarg ofertowy na sprzedaż koni rasy małopolskiej.

Przetarg odbędzie się w dniu 20.12.2018 r. w siedzibie Spółki w Walewicach

o godzinie 11°°.

Do przetargu jest wystawionych 5 koni wraz z krótkim opisem, fotografią i ceną wywoławczą.

Stadnina Koni w Walewicach Sp. z o.o. ogłasza trzeci publiczny przetarg ofertowy na sprzedaż:

 1. Hali udojowej PARALLEL 2x10 wraz z wyposażeniem
 2. Schładzalnika mleka DELAVAL 8600 z automatycznym myciem
 3. Schładzalnika mleka DELAVAL 2000 z automatycznym myciem

Stadnina Koni w Walewicach Sp. z o.o. ogłasza drugi publiczny przetarg ofertowy na sprzedaż:

 1. Hali udojowej PARALLEL 2x10 wraz z wyposażeniem
 2. Schładzalnika mleka DELAVAL 8600 z automatycznym myciem
 3. Schładzalnika mleka DELAVAL 2000 z automatycznym myciem

Stadnina Koni w Walewicach Sp. z o.o. ogłasza publiczny przetarg ofertowy na sprzedaż:

 1. Hali udojowej PARALLEL 2x10 wraz z wyposażeniem
 2. Schładzalnika mleka DELAVAL 8600 z automatycznym myciem
 3. Schładzalnika mleka DELAVAL 2000 z automatycznym myciem

Stadnina Koni w Walewicach Sp. z o.o. ogłasza publiczny przetarg ofertowy na sprzedaż koni rasy małopolskiej.

Przetarg odbędzie się w dniu 15.12.2017r w siedzibie Spółki w Walewicach

o godzinie 11°°.

Do przetargu jest wystawionych 15 koni wraz z krótkim opisem, fotografią i ceną wywoławczą.

Stadnina Koni Walewice Spółka z o.o. zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi kopania buraka cukrowego z możliwością odwozu w ilości 94 ha.

Stadnina Koni Walewice Sp. z o.o.  oferuje w wolnej sprzedaży części zamienne do niżej podanych maszyn rolniczych:

Stadnina Koni Walewice Spółka z o.o. zaprasza do składania ofert na świadczenie usług żniwnych w zakresie omłotu kombajnem zbożowym rzepaku w ilości 130 ha oraz zbóż w ilości minimum 200 ha.

Zarząd Stadniny Koni Walewice Sp. z o.o. z siedzibą w Walewicach, 99-423 Bielawy zaprasza uprawnione podmioty do składania pisemnych ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016.

Chcesz wiedzieć więcej?
Skontaktuj się z nami!
:
:
: