II publiczny przetarg na sprzedaż sprzętu

Stadnina Koni w Walewicach Sp. z o.o. ogłasza drugi publiczny przetarg ofertowy na sprzedaż:

  1. Hali udojowej PARALLEL 2x10 wraz z wyposażeniem
  2. Schładzalnika mleka DELAVAL 8600 z automatycznym myciem
  3. Schładzalnika mleka DELAVAL 2000 z automatycznym myciem

Przetarg odbędzie się w dniu 03.09.2018 r. w siedzibie Spółki w Walewicach

o godzinie 11°°.

Termin składania ofert upływa o godzinie 10³° w dniu przetargu.

 

Oferta winna być złożona w zaklejonej kopercie, oznaczonej adnotacją ,,Oferta dotycząca zakupu (należy podać czego) w dniu 03.09.2018 r.” i musi zawierać co najmniej imię i nazwisko, adres i numer PESEL osoby fizycznej lub nazwę firmy, jej siedzibę i numer NIP i wysokość proponowanej ceny.

Oferty należy złożyć w sekretariacie Spółki.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu przetargu po godzinie 11°°.

 

Przedmioty przetargu można oglądać:

-  w gospodarstwie w Sobocie w godzinach  pracy  tj. 8.00  - 15.00 
po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym terminu.

 

Dodatkowe informacje w sprawie przetargu można uzyskać

pod numerem telefonu 693-203-244

 

Spółka zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.                         

 

Wpis w kategorii: Ogłoszenia
Chcesz wiedzieć więcej?
Skontaktuj się z nami!
:
:
: