III przetarg ofertowy na sprzedaż maszyn rolniczych

Stadnina Koni Walewice Sp. z o.o. ogłasza III przetarg ofertowy na sprzedaż ciągników, maszyn i urządzeń rolniczych będących własnością Spółki:

  1. Sprzedawca: Stadniny Koni Walewice Sp. z o.o. Walewice 99-423 Bielawy, kapitał zakładowy 5 054 500 PLN Numer konta: 62 1540 1245 2056 5097 1977 00012.
  2. Miejsce przetargu: Stadniny Koni Walewice Sp. z o.o. Walewice 99-423 Bielawy – Budynek Zarządu Spółki.
  3. Przedmioty przetargu można oglądać w Stadninie Koni Walewice Sp. z o.o. w dniach 28.05.2019 - 11.06.2019 w godz. 08:00 -14:00 Tel. 693 203 244

Zbiorcze zestawienie oferowanych do sprzedaży środków trwałych.

 

L.p.

Nazwa/Typ

Rok prod.

Cena wywoławcza Brutto

1

Kombajn zbożowy Case 2188

1996

87 640,00

2

Ciągnik rolniczy Pronar 1221A

2004

36 750,00

3

Ciągnik rolniczy Pronar 1523A

2005

39 000,00

4

Spycharka DT75

1974

5 625,00

5

Opryskiwacz RAU 900l

1985

6 000,00

6

Ładowacz Cyklop

1988

1 875,00

7

Paszowóz Optimix DeLaval 12m3

2004

3 000,00

8

Przyczepa Fortschritt

1986

4 500,00

9

Siewnik Kverneland Accord

nieczytelny

4 500,00

10

Siewnik do nawozu MDS-70

1996

1 125,00

 

Otwarcie kopert z ofertami odbędzie się w dniu 11.06.2019 r. o godz. 10:00 w Walewicach w Budynku Zarządu Stadniny Koni Walewice Sp. z o.o.

Warunki przystąpienia do przetargu:

  1. Złożenie oferty w zaklejonej kopercie dotyczącej jednej maszyny, oznaczonej adnotacją „Oferta dotycząca zakupu …” z wskazaniem proponowanej ceny i danych oferenta.
  2. Wpłacenie wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej sprzedawanego składnika majątku trwałego na w/w rachunek bankowy Spółki albo w kasie Dyrekcji Stadniny między godz. 08:00 -14:00, najpóźniej do godz. 09:00 w dniu przetargu.

Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferenta,. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. Wadium przepada na rzecz spółki jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy.

Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty wyboru oferty. Nabywca, który w powyższym terminie nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z przybicia oraz złożone wadium.

Zastrzegamy sobie prawo odwołania przetargu w całości lub części bez podania przyczyn.

Wpis w kategorii: Ogłoszenia
Chcesz wiedzieć więcej?
Skontaktuj się z nami!
:
:
: