II Ustny przetarg nieograniczony

Stadnina Koni Walewice Sp. z o.o. ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych maszyn rolniczych:

1/ Prasa zwijająca ,,KRONE” rok prod. 1999, cena wywoławcza                                12000,00 zł/brutto

2/ Prasa zwijająca ,,FARMA” Z 276/1, rok prod. 1996,                                            cena wywoławcza 6400,00 zł/brutto

3/ Samochód Land Rover, nr rej ELC 58ET, rok prod.1996,                                     cena wywoławcza 3700,00 zł/brutto                  

 Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółki w Walewicach w dniu 21.04.2017r   o godzinie 11ºº.

Wadium uprawniające do uczestnictwa w przetargu, w wysokości 10% wartości przedmiotu przetargu, płatne gotówką w kasie Spółki do godziny 10ºº.

Wadium zostanie zatrzymane jeśli licytujący uchyli się od zawarcia umowy zakupu przedmiotu przetargu.

 Przedmioty przetargu można oglądać:

- pozycja 1 i 2 gospodarstwo KTERY gmina Krzyżanów

- pozycja 3 gospodarstwo Goślub gmina Piątek

Dodatkowe informacje w sprawie przetargu można uzyskać pod numerem telefonu 517817157, 572326596 lub osobiście w dziale ,,zasoby”.

Spółka zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

 

 

                                  

Wpis w kategorii: Ogłoszenia
Chcesz wiedzieć więcej?
Skontaktuj się z nami!
:
:
: