Ogłoszenie o przetargu

Stadnina Koni Walewice Sp. z o.o. zaprasza do konkursu ofert na zakup prasy zwijającej zmienno-komorowej pasowej.

Według poniższej specyfikacji:

 • Prasa fabrycznie nowa
 • Szerokość podbieracza minimum 2m
 • 14 sztuk noży docinających
 • Rolka dogniatająca pokos
 • Opuszczana podłoga ze sterownika
 • Wielopozycyjne ustawienie zaczepu
 • Możliwość regulacji gęstości bel
 • Średnica balotu w zakresie od 0,6 – 1,55/1,65 m
 • Szerokość balotu w przedziale 1,1 – 1,25 m
 • Podbieracz widłowy
 • Oplot balotu siatką
 • Miękki rdzeń
 • Hamulce pneumatyczne
 • Instalacja elektryczna, reflektory, oświetlenie
 • Automatyczne smarowanie łańcuchów
 • Rampa wyładowcza – wyrzutnik balotu
 • Napęd WOM
 • Sterowanie parametrami pracy terminalem z kabiny ciągnika

 Wymagania dodatkowe:

 • Oferent udzieli minimum dwunastu miesięcy gwarancji od momentu protokolarnego uruchomienia i przekazania prasy
 • Termin dostawy do 10.05.2017r.

Ostateczny termin składania ofert upływa z dniem 17.03.2017r. do godziny 13:00.

Oferty można składać drogą elektroniczną pod adresem email: sekretariat@stadninawalewice.pl;
za pośrednictwem poczty na adres: Stadnina Koni Walewice Sp. z o.o., 99 – 423 Bielawy lub osobiście
w siedzibie spółki. Oferta powinna zawierać cenę netto oraz szczegółowy opis parametrów technicznych oferowanej maszyny.

Osoba upoważniona do kontaktu w sprawie zamówienia – Tomasz Stolarczyk tel. 603 709 310,
46 838 21 14.

 

Wpis w kategorii: Ogłoszenia
Chcesz wiedzieć więcej?
Skontaktuj się z nami!
:
:
: