Protokół z otwarcia ofert złożonych w przetargu na zakup koni dnia 21.09.2017 r.

Komisja ds. Wyceny i Sprzedaży Koni w składzie:

1. Przewodniczący – Piotr Helon – zastępca dyrektora ds. hodowli koni i bydła

2. Sekretarz – Maria Łuczak – księgowa

3. Członek – Marek Organiściak – koniuszy

 

Działając na podstawie Regulaminu Sprzedaży Koni będącego załącznikiem do Zarządzenia nr 25/2017 z dnia 21 sierpnia 2017 r. Zarządu Stadniny Koni Walewice Spółka z o.o. Komisja przygotowała i przeprowadziła postępowanie w trybie przetargu ofertowego – kopertowego.

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego zostało umieszczone w dniu
15 września 2017 r. na stronie internetowej Stadniny Koni Walewice Spółka z o.o. www.walewice.pl.

Kryterium wyboru oferty stanowi – Cena 100%.

W dniu 21 sierpnia 2017 roku o godzinie 11:00 w siedzibie Stadniny Koni Walewice Spółka
z o.o. odbyła się publiczna sesja otwarcia ofert, w której oprócz Komisja ds. Wyceny
i Sprzedaży Koni uczestniczyli zainteresowani oferenci.

Do dnia 21 września 2017 r. do godziny 10:30 oferty złożyli następujący oferenci:

Oferowany ogier Huzar rok urodzenia 2004 cena wywoławcza 100 000 zł netto

Oferowana klacz Glicenia rok urodzenia 2009 cena wywoławcza 8.500 zł netto

1. 11.000 zł netto – oferta najwyższa

Oferowana klacz Dorissa rok urodzenia 2011 cena wywoławcza 10.000 zł netto

Oferowana klacz Finka rok urodzenia 2006 cena wywoławcza 12.000 zł netto

1.12.100 zł netto – cena najwyższa

Oferowana klacz Dolina rok urodzenia 2009 cena wywoławcza 10.000 zł netto

Oferowana klacz Belissa rok urodzenia 2002 cena wywoławcza 8.500 zł netto

1. 9.600 zł netto – oferta najwyższa

Oferowana klacz Debata rok urodzenia 2007 cena wywoławcza 11.000 zł netto

Oferowana klacz Hinduska rok urodzenia 2009 cena wywoławcza 11.000 zł netto

Oferowana klacz Jutlandia rok urodzenia 2012 cena wywoławcza 12.000 zł netto

1. 12.100 zł netto – cena najwyższa

Oferowana klacz Flandria rok urodzenia 2003 cena wywoławcza 7.500 zł netto

1. 7.600 zł netto – cena najwyższa

Oferowana klacz Lozanna rok urodzenia 2009 cena wywoławcza 10.000 zł netto

Oferowana klacz Lewkonia rok urodzenia 2008 cena wywoławcza 7500 zł netto

Oferowana klacz Flauta rok urodzenia 2013 cena wywoławcza 11.000 zł netto

Oferowana klacz Hakumba rok urodzenia 2008 cena wywoławcza 22.000 zł netto

Oferowany ogier Biwak rok urodzenia 2015 cena wywoławcza 8000 zł netto

Oferowana klacz Draka rok urodzenia 2014 cena wywoławcza 10.000 zł netto

1. 10.100 zł netto – cena najwyższa

 Oferowana klacz Juno rok urodzenia 2014 cena wywoławcza 10.000 zł netto

1. 10.100 zł netto – cena najwyższa

Oferowana klacz Belinda rok urodzenia 2013 cena wywoławcza 10.000 zł netto

Oferowana klacz Humoreska rok urodzenia 2000 cena wywoławcza 7500 zł netto

Komisja stwierdza, że przetarg na poszczególne konie wygrali oferenci, wskazani powyżej, którzy zaproponowali najwyższą cenę, nie niższą niż cena wywoławcza.

Konie, na które nie złożono oferty  Komisja proponuje wystawić do ponownego przetargu.

 

Podpisy członków Komisji:

1. Przewodniczący – Piotr Helon

2. Sekretarz – Maria Łuczak

3. Członek – Marek Organiściak

 

 

Wpis w kategorii: Ogłoszenia
Chcesz wiedzieć więcej?
Skontaktuj się z nami!
:
:
: