PROTOKÓŁ z otwarcia ofert złożonych w przetargu na zakup koni dnia 31.08.2017 r.

PROTOKÓŁ

z otwarcia ofert złożonych w przetargu na zakup koni dnia 31.08.2017 r.

 Komisja ds. Wyceny i Sprzedaży Koni w składzie:

 1. Przewodniczący - Michał Anasik - zastępca dyrektora ds. hodowli koni i bydła
 2. Sekretarz - Małgorzata Maciejewska-Zajcew - instruktor ds. jazdy konnej
 3. Członek - Marek Organiściak - koniuszy
 4. Członek - Jarosław Obórka - jeździec

 

Działając na podstawie Regulaminu Sprzedaży Koni będącego załącznikiem
do Zarządzenia nr 25/2017 z dnia 21 sierpnia 2017 r. Zarządu Stadniny Koni Walewice Spółka z o.o. Komisja przygotowała i przeprowadziła postępowanie w trybie przetargu ofertowego – kopertowego.

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego zostało umieszczone
w dniu 22 sierpnia 2017 roku na stronie internetowej Stadniny Koni Walewice Sp. z o.o. www.walewice.pl

Kryterium wyboru oferty stanowi - Cena 100%.

W dniu 31 sierpnia 2017 roku o godzinie  11:00 w siedzibie Stadniny Koni Walewice Spółka z o.o. odbyła się publiczna sesja otwarcia ofert, w której oprócz Komisja ds. Wyceny i Sprzedaży Koni uczestniczyli zainteresowani oferenci.

 

Do  dnia 31 sierpnia 2017 roku  do godziny 10:30 oferty złożyli następujący oferenci:

Oferowana klacz Belissa rok urodzenia 2002 cena wywoławcza 8500 zł netto

Oferowana klacz Flandria rok urodzenia 2003 cena wywoławcza 7500 netto

Oferowana klacz Debata rok urodzenia 2007 cena wywoławcza 9500 netto

Oferowana klacz Flauta rok urodzenia 2013 cena wywoławcza 11000 netto

Oferowana klacz Jutlandia rok urodzenia 2012 cena wywoławcza 12000 netto

Oferowana klacz Dorissa rok urodzenia 2011 cena wywoławcza 10000 netto

Oferowana klacz Hakumba rok urodzenia 2008 cena wywoławcza 22000 netto

Oferowana klacz Lewkonia rok urodzenia 2008 cena wywoławcza 7500 netto

Oferowana ogier Mirah rok urodzenia 2013 cena wywoławcza 20000 netto

 1.  20500 zł netto - oferta najwyższa

Oferowana ogier Lotos rok urodzenia 2013 cena wywoławcza 25000 netto

 1. 37100,63 zł nettooferta najwyższa
 2. 27000 zł netto
 3. 25100 zł netto

Oferowana ogier Biwak rok urodzenia 2015 cena wywoławcza 8000 netto

Oferowana ogier Dirlo rok urodzenia 2015 cena wywoławcza 2500 netto

 1.  – 2600 zł nettooferta najwyższa

Oferowana klacz Glicenia rok urodzenia 2009 cena wywoławcza 8500 netto

Oferowana ogier Huzar rok urodzenia 2004 cena wywoławcza 100000 netto

 

Komisja stwierdza, że przetarg na poszczególne konie wygrali oferenci, wskazani powyżej, którzy zaproponowali najwyższą cenę, nie niższą niż cena wywoławcza.

Konie na które nie złożono ofert komisja proponuje wystawić do ponownego przetargu.

 

Podpisy członków komisji:

 1. Przewodniczący - Michał Anasik
 2. Sekretarz - Małgorzata Maciejewska-Zajcew
 3. Członek - Marek Organiściak
 4. Członek - Jarosław Obórka
Wpis w kategorii: Ogłoszenia
Chcesz wiedzieć więcej?
Skontaktuj się z nami!
:
:
: