Ogłoszenie o przetargu

Stadnina Koni Walewice Sp. z o.o. zaprasza do konkursu ofert na zakup wozu paszowego.

Według poniższej specyfikacji:

 • Wóz paszowy fabrycznie nowy
 • Pojemność wanny 13,5 – 17 m3
 • Dwa pionowe ślimaki mieszające z nożami do rozdrabniania pasz włóknistych
 • Kontrnoże montowane na ścianach wozu z możliwością regulacji
 • Możliwość opróżniania wozu na prawą i lewą stronę (czołowy pas transmisyjny lub dwustronne wysypy grawitacyjne). W przypadku wyposażenia wozu w czołowy pas transmisyjny dodatkowy wysyp awaryjny.
 • Wysokość całkowita wozu nieprzekraczająca 2,85 m
 • Oś pojedyncza wzmocniona
 • Koła jezdne z ogumieniem o dużych rozmiarach do pracy w trudnym terenie
 • Dno wanny wozu – płyta o grubości minimalnej 20 mm ze stali o podwyższonej odporności na ścieranie
 • Boki wanny o grubości minimalnej 6 mm – ze stali o podwyższonej odporności na ścieranie
 • Platforma inspekcyjna rura przeciwwysypowa
 • Stopa podporowa
 • Wałek przekaźnika mocy szerokokątnej
 • Kliny pod koła
 • Elektroniczny system ważenia z możliwością kontroli – przegrywania danych.

Wymagania dodatkowe

 • Oferent udzieli minimum 12 miesięcy gwarancji od momentu protokolarnego uruchomienia i przekazania wozu
 • Termin dostawy do 15.05.2017r.

 

Ostateczny termin składania ofert upływa z dniem 17.03.2017r. do godziny 13:00.

Oferty można składać drogą elektroniczną pod adresem email: sekretariat@stadninawalewice.pl;
za pośrednictwem poczty na adres: Stadnina Koni Walewice Sp. z o.o., 99 – 423 Bielawy lub osobiście
w siedzibie spółki. Oferta powinna zawierać cenę netto oraz szczegółowy opis parametrów technicznych oferowanej maszyny.

Osoba upoważniona do kontaktu w sprawie zamówienia – Tomasz Stolarczyk tel. 603 709 310,
46 838 21 14.

Wpis w kategorii: Ogłoszenia
Chcesz wiedzieć więcej?
Skontaktuj się z nami!
:
:
: