Zapytanie ofertowe dla zadania "Zakup samochodu osobowego"

I Ogłoszeniodawca:

Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego Sp. z o.o.

Straszków 12, 62-650 Kłodawa

II Informacje ogólne:

  1. Ogłoszeniodawca nie stosuje przy zamówieniu przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.
  2. Ogłoszeniodawca zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dalszych negocjacji
    z wybranymi oferentami, unieważnienia zapytania i nie dokonania wyboru bez podania przyczyn .
  3. Ogłoszeniodawca nie udziela informacji na temat przebiegu postępowania.
  4. Wybrany oferent zostanie poinformowany o zakończeniu postępowania.

5. Oferenci mają możliwość zapoznania się przedmiotem zapytania po uprzednim uzgodnieniu terminu
- sekretariat 607 203 155.

6. Ogłoszenie nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 KC

 

III Zakres zapytania i terminy:

Samochód osobowy.

-  Samochód fabrycznie nowy,

-  Silnik benzynowy max. 2000 cm3,

-  Napęd 4x4,

-  Klimatyzacja,

-  Prześwit min. 19,5 cm.

Termin realizacji - IV kwartał 2020. W ofercie należy podać:

-  płatności,

-  gwarancję,

-  termin dostępności,

-  serwis.

 

IV Termin i miejsce złożenia odpowiedzi na zapytanie ogłoszeniodawcy:

Odpowiedzi należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie KHBC Sp. z o.o. Stadnina Koni Walewice,
Walewice 38, 99-423 Bielawy z dopiskiem: „Zakup samochodu osobowego" do dnia 18.09.2020r. do godz. 15.00. Oferta musi zawierać pełne dane teleadresowe oferenta (nr telefonu, e-mail).

 

V Warunki postępowania:

1. Informacje na temat zapytania uzyskać można w siedzibie ogłoszeniodawcy.

 

  1. Bliższe informacje pod numerem telefonu : 693 203 244

ogłoszenie

Wpis w kategorii: Ogłoszenia
Chcesz wiedzieć więcej?
Skontaktuj się z nami!
:
:
: