Zapytanie ofertowe zbiór kukurydzy na kiszonkę

Stadnina Koni Walewice Spółka z o.o. zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi zbioru kukurydzy na kiszonkę z powierzchni 50 ha.

Usługa obejmuje koszenie sieczkarnią samojezdną w gospodarstwie Goślub gmina Piątek i w gospodarstwie Ktery gmina Krzyżanów.

Oferty proszę przesyłać na adres Spółki  w Walewicach lub składać osobiście w sekretariacie.

Adres e-mail: sekretariat@stadninawalewice.pl

Termin składania ofert upływa z dniem 12.09.2019 r.

Wpis w kategorii: Ogłoszenia
Chcesz wiedzieć więcej?
Skontaktuj się z nami!
:
:
: