Straszków, dn. 20.12.2022r.

Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Straszków 12, 62-650 Kłodawa

zaprasza do złożenia oferty na:

Zakup używanego ciągnika rolniczego o mocy pow. 300 KM

 1. Miejsce realizacji: Stadnina Koni Walewice, Walewice 38, 99-423 Bielawy
 2. Termin i miejsce składania ofert do 23.12.2022r . do godziny 14:00 w formie elektronicznej na adres e-mail SK Walewice: walewice@khbc.pl Oferty które wpłyną po ww. terminie lub niespełniające wymogów zawartych w zapytaniu ofertowym zostaną odrzucone.
 3. Zasady i warunki realizacji przedmiotu przetargu określone są w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), która znajduje się na stronie internetowej Spółki www.khbc.pl
 4. Dodatkowych informacji udziela Dyrektor SK Walewice Michał Anasik
  tel. 693 203 244
 5. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w ciągu 7 dni od daty wyznaczonej jako termin składania ofert. O rozstrzygnięciu postępowania oferenci zostaną powiadomieni drogą elektroniczną.
 6. Spółka zastrzega sobie prawo do dowolnego wyboru wykonawcy, jak i poszczególnych elementów oferty, odstąpienia od rozstrzygnięcia wyboru oferty lub unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
 7. Postępowanie nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Ciągnik rolniczy pow. 300 KM – używany.

  1.Założenia, wymagania, wyposażenie.

   Założenia i wymagania dla używanego ciągnika rolniczego o następujących parametrach i wyposażeniu:

PARAMETRY:

 • Moc pow. 300 KM
 • Silnik 6-cylindrowy 9,0 litrów
 • Przekładnia bezstopniowa
 • Nie starszy niż 12 lat
 • Max. 9000 mth

 WYPOSAŻENIE:

 • Amortyzacja przedniej osi
 • Ogumienie: 710/70R42 tył, 600/70R30 przód
 • Siedzenie pneumatyczne
 • Elektryczne lusterka boczne
 • 4 pary hydrauliki elektrycznie sterowane
 • Ramiona podnośnika kat.4
 • Radio zintegrowane
 • Immobilizer
 • Wałek WOM 1000 obr/min (niezależny)
 • Gniazdo Isobus
 • Obciążniki tylnych kół
 • Przygotowany pod nawigację GPS

2. Płatność:
 
– 100% po wystawieniu FV

3. W ofercie prosimy podać:

– specyfikację oferowanego przedmiotu, cenę w PLN lub EURO wg kursu NBP na dzień wystawienia faktury, termin dostawy, warunki płatności.

5. Miejsce dostawy i realizacji:

SK Walewice, Walewice 38, 99-423 Bielawy

6. Termin dostawy: do końca grudnia 2022 r.